Adatkezelési szabályzat | SKVOT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Mi, a LABA Magyarország Oktatási Kft. (a továbbiakban: "Társaság", "mi") egy oktatási platform vagyunk, amely online tanfolyamokat, webináriumokat és előadásokat kínál az üzleti élet különböző területein (a "Szolgáltatások"). Megértjük, hogy Önnek fontosak az adatvédelmi érdekei, és ennek megfelelően felelősségteljesen kezeljük az Ön jogait. Ez az adatkezelési szabályzat a Társaság weboldalainak (https://l-a-b-a.hu, https://skvot.hu és https://robotdreams.hu; a továbbiakban együtt vagy bármelyik külön-külön: "Weboldal") használatára vonatkozik, és meghatározza azt, hogy hogyan kezeljük a Weboldal felhasználóitól és az ügyfeleinktől szerzett személyes adatokat. 

A Társaság az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: “GDPR”) és a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel módosított, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján adatkezelőként jár el, amikor az adatgyűjtés módszereit ellenőrzi és meghatározza a személyes adatok felhasználásának céljait.

A jelen Szabályzat azokra a személyekre vonatkozik, akiknek személyes adatait adatkezelőként kezeljük vagy a jövőben kezelhetjük; többek között, de nem kizárólagosan, ha az ilyen személyek használják a Weboldalunkat, regisztrációs űrlapot nyújtanak be, érdeklődéssel fordulnak hozzánk, követik a jelen Szabályzatra mutató hiperlinket, vagy részt vesznek olyan rendezvényeinken, amelyeken személyes adatokat gyűjtünk.

A személyes adatok megadásával Ön kijelenti, hogy (i) tájékoztatást kapott a Társaságtól az Ön személyes adatainak az itt meghatározott módon és célokra történő kezeléséről, vagy (ii) Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság az Ön személyes adatait marketing célokból kezelje. Ön bármikor leiratkozhat a megkereséseinkről vagy visszavonhatja a hozzájárulását azáltal, hogy kapcsolatba lép velünk, vagy rákattint az e-mailjeinkben található leiratkozás gombra.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk az ügyfeleinktől és a Weboldal felhasználóitól szerzett személyes adatok védelme érdekében, és betartjuk a helyi adatvédelmi jogszabályokat a ránk vonatkozó mértékig. Felelősek vagyunk az adatkezelési eljárásaink naprakészen tartásáért és frissítéséért, hogy azok megfeleljenek az adatvédelmre és adatbiztonságra vonatkozó jogi követelményeknek. Kérjük, rendszeresen olvassa újra ezt a Szabályzatot, mivel időről időre szükségessé válhat annak módosítása. A Weboldal és/vagy Szolgáltatásaink ilyen módosításokat követő használata a módosítások elfogadásának minősül.

Ha nem ért egyet személyes adatainak az Adatkezelési Szabályzat szerinti kezelésével, kérjük, ne adja meg nekünk az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az alkalmazandó jogszabályok és a jelen szabályzat értelmében bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

További információt talál a GDPR-ról és az itt alkalmazott definíciókról az alábbi linken:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 

1. Milyen adatokat gyűjtünk és hogyan szerezzük meg az Ön személyes adatait?

Csak olyan információkat gyűjtünk és kezelünk Önnel kapcsolatban – és csak a jelen Szabályzatban meghatározott mértékben –, amelyek szükségesek ahhoz, hogy válaszolhassunk az Ön kérésére, valamint hogy lehetővé tegyük Önnek a Weboldal használatát és Szolgáltatásaink nyújtását. Amikor feliratkozik a hírlevelünkre vagy marketingkommunikációnkra, Ön hozzájárul ahhoz, hogy nevét és elérhetőségi adatait begyűjtsük. Ezen túlmenően a Társaság egyéb személyes adatokat is kezelhet, ha Ön azokat önkéntesen biztosítja a számunkra.

1.1. Milyen információkat szerzünk Önről a Szolgáltatásaink nyújtása közben?

Az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük a Szolgáltatásaink biztosítása közben:: 

Ezeket az adatokat elsősorban akkor biztosítja a számunkra, amikor regisztrál képzési eseményeinkre, részt vesz rajtuk, és kommunikál ügyfélszolgálatunkkal.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban ügyfél-elégedettségi felméréseket végzünk. Ezek a felmérések különböző kommunikációs csatornákon (e-mail, hívások, sms és WhatsApp) keresztül végezhetők. Általában rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációt és a felmérés kérdéseire adott válaszait. Ha Ön engedélyt ad rá, közzétehetjük visszajelzéseit, különösen a Weboldalon vagy a Társaság marketinganyagaiban.

1.2. Milyen információkat gyűjtünk Önről a Weboldal használata során?

A Weboldal használata során a következő információkat gyűjthetjük Önről:

"Cookie-kat" használhatunk a Weboldal kezelésének elősegítésére, valamint annak érdekében, hogy javítsuk a Weboldal használhatóságát és testreszabott üzeneteket biztosítsunk az Ön számára. Kérjük, olvassa el a Cookie Szabályzatunkat a cookie-król szóló további információkért, és használja a cookie-eszközünket a preferenciák kiválasztásához.

1.3. Az Ön megkereséséből vagy a kitöltött regisztrációs űrlapból szerzett információk

Amikor Ön kitölt egy regisztrációs vagy kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy információkat kapjon a Szolgáltatásainkról, akkor elkérjük az Ön teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát. Az Ön elérhetőségeire azért van szükségünk, hogy az Ön által kért választ és információt meg tudjuk adni. Különböző kommunikációs csatornákon keresztül léphetünk kapcsolatba Önnel, például e-mailben, telefonon, WhatsAppon, sms-ben, közösségi médiában stb.

Miután megkezdtük a kommunikációt Önnel, további információkat kaphatunk és tárolhatunk Önről – akár személyes adatokat is. Különösképpen felhívjuk a figyelmét arra, hogy rögzíthetjük és megőrizhetjük az Önnel folytatott kommunikációnkat (telefonbeszélgetések vagy e-mailben, WhatsAppon stb. folytatott levelezés rögzítése).

1.4. A harmadik féltől kapott információk kezelése

A Társaság esetenként személyes adatokat gyűjthet Önről harmadik felektől, különösen akkor, ha az Ön munkáltatója vagy szakmai szervezete az Ön érdekében megrendeli és kifizeti képzési szolgáltatásainkat. Előfordulhat az is, hogy harmadik féltől származó platformról/honlapról gyűjtjük az Ön adatait, ha Ön a regisztráció során erre vonatkozó linket biztosít a számunkra (pl. Facebook, LinkedIn profil stb.).

Abból a célból is gyűjthetünk harmadik felektől bizonyos adatokat potenciális ügyfelekről, hogy validáljuk a szolgáltatásaink iránti piaci keresletet és ehhez igazítsuk a marketingstratégiánkat. Az ilyen módon gyűjtött információk (pl. életkor, iparág, országcsoportok) személyazonosításra nem alkalmasak, és nem kezeljük őket személyes adatként.

1.5. Gyermekek személyes adatainak kezelése

Felhívjuk figyelmét, hogy Weboldalunk és Szolgáltatásaink nem céloznak 16 év alatti személyeket. Gyermeknek tekintjük a 16 év alatti felhasználót / ügyfelet, kivéve, ha az adott országban ettől eltérő korhatár van érvényben. Ennek megfelelően nem gyűjtünk vagy kezelünk gyermekekre vonatkozó információkat tudatosan. Ha tudomására jut, hogy a Weboldalt gyermekek használják, vagy hogy a szülői beleegyezés ellenőrzése nélkül kapunk adatokat gyermekektől, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket. Ezután lépéseket teszünk az érintett információk megsemmisítésére.

1.6. Az adatok különleges kategóriáinak kezelése

A Társaság nem gyűjt faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, genetikai, biometrikus, egészségügyi adatokra, valamint természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatokat (különleges adatkategóriák).

1.7. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az Ön adatait. Az alábbi célokból és jogalap mentén kezeljük a személyes adatokat (azzal, hogy egyes adatok több különböző jogalap mentén is kezelhetőek):

Ha személyes adatai kezelésének jogalapjaként jogos érdekre hivatkozunk, akkor ezt a jogos érdeket az Ön érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival egyensúlyban gyakoroljuk, az alkalmazandó jogszabályok és a legjobb iparági gyakorlat követelményeivel összhangban. 

Ha egyes adatok feldolgozásának célja megváltozik olyan céllá, ami azzal ellentmondásban áll akkor további hozzájárulást kell kérnünk Öntől.

3. Marketingpreferenciák

A Társaság többféle módon is küldhet Önnek marketinginformációkat, többek között e-mailben, telefonon, WhatsAppon, szöveges üzenetekben és online (a Weboldal használata során).

Alapvető fontosságú számunkra, hogy tiszteletben tartsuk az Ön marketing célú megkeresésekkel kapcsolatos preferenciáit és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok követelményeit. Marketing célú megkereséseket az Ön kifejezett hozzájárulásával küldünk Önnek, vagy akkor, ha jogos érdekünk fűződik a közvetlen marketinghez.

A közvetlen marketingtevékenységünk nem népszerűsít az Ön érdekeivel ellentétes információkat. Például időről időre olyan Szolgáltatásokat ajánlhatunk, amelyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt az irántuk való korábbi érdeklődése alapján.

Ön lemondhat a marketing célú megkeresésekről, még akkor is, ha korábban már megadta nekünk a hozzájárulását, és tiltakozhat a közvetlen marketing célú megkeresésekkel szemben is.

Ha úgy dönt, hogy lemond a marketing célú megkeresésekről, vagy tiltakozik a tőlünk érkező közvetlen marketing célú megkeresésekkel szemben, akkor minden általunk küldött marketing e-mailben megtalálja a "leiratkozás" gombot, vagy lépjen kapcsolatba a nemzetközi adatvédelmi tisztviselőnkkel a [email protected] címen.

Ugyanakkor, még ha le is mond a marketing célú megkeresésekről, előfordulhat, hogy szolgáltatási üzeneteket vagy fontos információkat küldünk Önnek az Ön által igényelt/vásárolt Szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciókról. Erre többek között a szerződés teljesítése céljából van szükség.

4. Biztonság

A Társaság az összes vonatkozó jogszabálynak – köztük a GDPR-nak – megfelelő fizikai, adminisztratív és technikai biztonsági intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok védelme érdekében. Rendszeresen teszteljük biztonsági intézkedéseinket annak érdekében, hogy azok hatékonyak és eredményesek maradjanak.

Először is, a szokásos vizsgálatot alkalmazzuk a kártékony programok kiszűrésére. A piacon elérhető egyik legjobb antivírus terméket használjuk.

A Társaság az adatok minimalizálásának elvét követi. Alkalmazottainknak csak a szükséges adatokhoz biztosítunk hozzáférést (és csak azoknak, akiknek a funkciójuk ellátásához szükségük van a megfelelő adatokhoz való hozzáférésre). Rendszeres képzést biztosítunk alkalmazottaink számára az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó irányelveinkről.

A személyes adatok vállalaton kívüli továbbítása során VPN-t, titkosítást és jelszóvédelmet alkalmazunk.

5. A személyes adatok tárolásának helye és az adatmegőrzési időszak

Miután megkaptuk az Ön adatait, minden ésszerű eljárást és biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük a kapott adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok elvesztését, nyilvánosságra hozatalát vagy módosítását.

Az Ön személyes adatait – amelyeket összegyűjtöttünk –- a Társaság tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett biztonságos informatikai rendszerekben és európai felhőrendszerekben tároljuk.

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyek érdekében gyűjtöttük őket, beleértve a jogi követelmények teljesítését, a könyvelést vagy a jelentéstételt, valamint az ügyfelekkel kötött megállapodások teljesítésének biztosítását.

A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásakor az adatkezelés céljai mellett figyelembe vesszük az adatok jellegét és kategóriáját, az adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, valamint az alkalmazandó jogszabályok vonatkozó követelményeit is.

Az ügyfeleinkre vonatkozó alapvető adatokat általában az ügyfélkapcsolat megszűnését követő öt (5) évig őrizzük meg (adózási és jogi célokból).

Ha a Szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfél lakóhelye szerinti ország jogszabályai olyan elévülési határidőket tartalmaznak, amelyek meghatározzák azt az időszakot, amelyen belül Ön igényt vagy pert nyújthat be velünk szemben, és ezért az Önnel fennálló jogviszony megfelelő bizonyítékára van szükségünk, akkor az Ön személyes adatait ezen időszak alatt kezelhetjük.

Idővel minimalizálhatjuk az Önről kezelt adatokat, vagy akár anonimizálhatjuk is azokat (kutatási vagy statisztikai célokra), így azok már nem kapcsolódnak személyesen Önhöz. Ha bizonyos adatokat anonimizálunk, akkor gyakorlatilag korlátlan ideig használhatjuk azokat, mivel már nem tartalmaznak személyes adatokat.

Ha személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezelünk (különösen marketing célokra), akkor Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy kérheti az adatok törlését, illetve az adatok kezelésének ideiglenes felfüggesztését. Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon a nemzetközi adatvédelmi tisztviselőnkhöz a [email protected] e-mail címen.

6. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala és továbbítása

A személyes adatokat megoszthatjuk harmadik felekkel (vagy továbbíthatjuk nekik vagy hozzáférést biztosíthatunk hozzájuk), többek között az alábbiakkal:

Személyes adatait továbbíthatjuk az Ön lakóhelye szerinti ország és olyan harmadik országok vagy területek között, amelyeknek az adatvédelmi jogszabályai eltérhetnek az Ön lakóhelye szerinti országétól. A személyes adatok egyes címzettjei az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban lehetnek, amelyek jogszabályai nem feltétlenül biztosítanak azonos szintű adatvédelmet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Társaság csak akkor továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre, ha az szükséges a jelen Szabályzatban meghatározott célokból, feltéve, hogy megfelelő biztosíték van arra, hogy az Ön mint érintett jogai és szabadságai védve vannak.

Ilyen esetekben megfelelő garanciákat biztosítunk az Ön adatainak védelmére, amelyek megfelelnek jogi kötelezettségeinknek és az alkalmazandó jogszabályoknak, beleértve a GDPR 44-49. cikkének rendelkezéseit. Az Ön adatainak olyan harmadik országokba történő továbbítása során, amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság "megfelelőségi határozata", a Társaság az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket, kötelező vállalati szabályokat és az adattovábbításra és -feldolgozásra vonatkozó különleges megállapodásokat alkalmaz. Ezen túlmenően minden adatátvevőtől megköveteljük, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő szintű védelmét és biztonságát.

Tudnia kell, hogy személyes adatait soha nem adjuk el harmadik feleknek.

Összeolvadás, átszervezés vagy hasonló vállalati esemény, illetve a Társaság vagy a Társaság eszközei egy részének eladása esetén az általunk gyűjtött információk – beleértve a személyes adatok is – átadhatók egy másik cégnek/szervezetnek (az összeolvadás vagy felvásárlás függvényében). Kétségtelen, hogy minden ilyen adattovábbítás az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok és a jelen Szabályzatban meghatározott titoktartási kötelezettségeink szerint történik.

7. Harmadik fél által biztosított tartalmak/linkek

Weboldalunkon más vállalatok weboldalaira és szolgáltatásaira mutató tartalmakat és linkeket találhat. Ezeket a weboldalakat nem ellenőrizzük. Minden ilyen harmadik fél kizárólagosan felelős az üzleti tevékenységére és weboldalának működésére vonatkozó jogszabályok és előírások betartásáért. Ezeknek a webhelyeknek és szolgáltatásoknak saját adatvédelmi és ügyfélszolgálati szabályzataik lehetnek. Javasoljuk, hogy mielőtt bármelyik harmadik fél weboldalán megadná az adatait, olvassa el a harmadik fél weboldalainak adatvédelmi irányelveit.

8. Az érintettek jogai

Az Európai Unió jogszabályai, különösen a GDPR és a vonatkozó nemzeti jogszabályok által előírt adatvédelmi jogokat biztosítunk Önnek. Önt a következő jogok illetik meg:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor kapcsolatba lép velünk, végig kell mennie az azonosítási folyamaton, és be kell nyújtania konkrét igényeit, hogy feldolgozhassuk kérését, és jogszerű indokok alapján választ adhassunk. Ha nem tudjuk Önt azonosítani az üzeneteken keresztül, vagy alapos gyanúnk van az Ön személyazonosságával kapcsolatban, kérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát. Csak így tudjuk elkerülni, hogy adatait olyan személynek adjuk ki, aki esetleg Önt megszemélyesítheti, azaz az azonosítási folyamat az Ön érdekében történik. Az ellenőrzés céljából gyűjtött további információkat kizárólag a személyazonosság ellenőrzésére használjuk fel.

A kéréseket a lehető leggyorsabban dolgozzuk fel, de ne feledje, hogy a teljes körű és jogszerű válasz megadása összetett folyamat, amely akár egy hónapig vagy még tovább is eltarthat. Értesítjük Önt, ha több időre van szükségünk a válasz elkészítéséhez.

9. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van, vagy panaszt szeretne tenni a jelen Szabályzattal vagy az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

A nemzetközi adatvédelmi tisztviselőt (DPO), Stanislav Kovalenkót neveztük ki kapcsolattartónak az Ön adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatos kérdések vagy észrevételek esetén.

Az adatvédelmi tisztviselővel a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: [email protected].